ของกินที่เพิ่มช่วยทำให้ร่างกายเผาผลาญสารอาหารก้าวหน้าขึ้น

พริก พริกมีสารเคมีที่เรียกว่า capsaicin  …